Synoptische beoordeling weermodellen

Hoe staat de atmosfeer ervoor? Tweemaal per dag beoordelen KNMI-meteorologen de weermodellen in deze synoptische analyse - de analyse van de huidige toestand van de atmosfeer - en ze kijken naar wat de modellen zeggen over de nabije toekomst.

Korte termijn tot +48 uur | Meerdaagse modelbeoordeling
 Modellen algemene beoordeling tot +48 uur
Opgesteld op zondag 17 oktober 2021 om 05.50 uur
Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 12 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.


Synoptische situatie
Ons aandachtsgebied bevindt zich aan de noordflank van een hogedrukgebied boven centraal Europa met een uitloper tot boven Noord-Frankrijk en Het Kanaal. Tussen het hoog en een opvullend laag bij Ierland staat er een zwakke west- tot zuidwestelijke stroming. Een WNW-OZO georienteerd warmtefront van Schotland naar het noordelijk kustgebied trekt langzaam oostnoordoostwaarts en passeert overdag het noorden van de FIR en schampt het Waddengebied. Een occlusie, 03 UTC van Schotland naar de Ierse Zee, trekt van middag het noorden van de FIR binnen en loopt in op het warmtefront, waardoor zich een brede frontale zone vormt boven het uiterste noorden van de FIR. Maandag passeert de eerder genoemde rug ons land van zuidwest naar noordoost. De zuidwestelijke stroming neemt in kracht toe op nadering van een frontaal systeem uit het zuidwesten. De frontale zone boven het noorden van de FIR trekt dan snel noordoostwaarts.

Modelbeoordeling
Alle modellen zijn consistent met elkaar. Wat bewolking betreft valt op dat de diverse Harmonie-versies de middelbare bewolking boven Engeland grotendeels missen. EC/Hirlam pakken deze beter op en laten waarschijnlijk daardoor minder St ontstaan boven Engeland, die in de Harmonies mogelijk nog onze FIR binnen gaat lopen. Langs het warmtefront vindt nog enige frontogenese plaats, overdag mogelijk nog geholpen door een langstrekkende zwakke hoogtetrog. De neerslagactiviteit neemt boven het noorden van de FIR dan ook toe, in de loop van de middag ook van het westen uit als de occlusie het gebied binnentrekt. Uiteindelijk resulteert e.e.a. in een brede barokliene zone van Schotland richting Duitse Bocht. Na passage van het warmtefront zien we overdag in alle modellen een convectief signaal in de Duitse Bocht en net noord van de Wadden, een combinatie van vrij ondiepe convectie en inzaaiing. Mogelijk speelt de interactie met een zwakke jet streak mee in de vorming van de buien.

Aandachtspunten
Wind
In de middag en avond ZW 6.

Zicht
Goed zicht. In de frontale neerslag of in een bui matig zicht.

Temperatuur
-

Bewolking
Bij het warmtefront mogelijk een smalle zone met St boven zee, boven land vooral Ac/As. Na passage van het warmtefront vooral in het noordelijk kustgebied en in de Duitse Bocht enkele TCu, die overdag m.b.v. inzaaiing enkele buien genereren. Toppen van de convectieve bewolking reiken dan tot ca. FL120. Bij de occlusie die vanmiddag de FIR in komt St in het uiterste noorden van de FIR. Ander aandachtspunt is de evt. advectie van St vanaf Engeland, die Harmonie waarschijnlijk te zwaar aanzet. Uiteindelijk blijft de St waarschijnlijk hardnekkig aanwezig langs de resulterende frontale zone. Maandag trekt deze zone noordwaarts en blijft er slechts hoge bewolking over in wisselende hoeveelheden.

Neerslag
Op het warmtefront vooral boven zee regen, mogelijk tot boven het noorden maar de activiteit stelt daar niet veel voor. Achter het warmtefront wat buiigheid boven zee en het (uiterste) noorden, waarschijnlijk mede geholpen door convergentie en de rechter ingang van een kleine jet streak ten noorden van de Wadden. Maandag neemt in de loop van de avond de kans op regen van het zuidwesten uit toe.

Geldig tot maandag 18 oktober 2021 24.00 locale tijd 

Guidance meerdaagse
Opgesteld door het KNMI op zondag 17 oktober 2021 om 04.52 uur
Beoordeling lange termijn door meteoroloog


Synoptische ontwikkeling
In de loop van dinsdag komt ons aandachtsgebied aan de oostzijde van een grootschalige hoogtetrog te liggen. Hierdoor vindt in de loop van dinsdag sterke warmte-advectie plaats. Waarschijnlijk in de loop van woensdag, trekt het golvende koufront langzaam van west naar oost over ons land. Daarna ontstaat er een groot hoogtelaag boven Scandinavie en passeert de grootschalige hoogtetrog ons land van donderdag op vrijdag. De stroming wordt dan noordwestelijk met aanvoer van koudere en onstabiele lucht. Na de passage van een hoogterug op zaterdag 23 oktober zien we een meanderende weststroming met van tijd tot tijd passage van frontale systemen of troggen.

Modelbeoordeling en onzekerheden
De opmaat naar een zachter weertype op dinsdag en woensdag zit nog consistent in de modeluitvoer. Met een in kracht toenemende zuidwestelijke stroming wordt dan subtropische lucht aangevoerd (thetaw850 van ca. 16 gaden). De hoeveelheid zonneschijn lijkt deze dagen echter beperkt vanwege de nabijheid van frontale zones. In de timing van de passage van het koufront zit nog wel enige onzekerheid, maar vrijwel alle EPS-leden laten dit later op woensdag gebeuren. De neerslagkansen zijn dan erg groot. De gradient neemt in de loop van woensdag en donderdag bovendien duidelijk toe met kans op zware windstoten in de kustgebieden. Deze kans is t.o.v. de vorige runs wel iets kleiner geworden. De kans op zeer zware windstoten in de kustgebieden, in het scenario dat zich een actieve randstoring ontwikkelt, lijkt vooralsnog klein. De rug in het weekeinde van 23/24 oktober zorgt tijdelijk voor afnemende neerslagkansen. Daarna zien we in 70-80% van de leden een stroming die behoorlijk zonaal is. De dagelijkse neerslagkansen blijven hoog.

Samenvatting meerdaagse-periode
Overgang naar een onbestendig weertype met vooral woensdag en donderdag waarschijnlijk veel wind. De eerste dagen zacht, daarna beduidend frisser. Woensdag en donderdag is er grote kans (> 60%) op een code geel voor zware windstoten in de kustgebieden.

Samenvatting EPS-periode
Grote kans (70-80%) op het aanhouden van het wisselvallige weertype. De maximumtemperatuur komt waarschijnlijk rond normaal uit.

Geldig van dinsdag 19 oktober tot zondag 31 oktober

 

 

Over Windverwachting Nederland

Windverwachting.nl is de meest complete bron van betrouwbare windverwachtingen en actuele windmetingen voor heel Nederland, op basis van KNMI weerrapporten en modelgegevens, tot 10 dagen vooruit.

Zie ook onze app Het Weer in Nederland. Heb je suggesties of wil je data gebruiken? Laat het even weten, we horen graag van je!
 

Meer weten?
Surfcheck / Windverwachting Nederland
Molenstraat 1a
2316 TC Leiden
(+31) 071-2032041
Kvk: 61380431

post@windverwachting.nl

Download Het Weer in Nederland

Waterkaart Live, app op de iPad
 
Download Het Weer in Nederland, de app voor Android   Download Het Weer in Nederland, de app voor iPhone en iPad